Søg
Close this search box.

NR Det nye vitamin B3

NR er det nye vitamin B3

En ny kilde til niacin

Nikotinamid ribosid (engelsk: nicotinamide riboside) eller NR, er kategoriseret som et B3-vitmain sammen med nikotinsyre (også kaldet niacin) og nikotinamid.

Af forbrugeren er niacin formentligt den mest velkendte form af vitamin B3, hvilket skyldes den relative nye godkendelse af NR som en kilde til niacin i EU1.

NR er et molekyle, der naturligt findes i meget små mængder i en række forskellige fødevarer herunder mejeriprodukter. B3-vitamin, og dermed NR, bidrager til:

 • Nervesystemets normale funktion
 • Normal psykologisk funktion
 • Vedligeholdelse af normale slimhinder
 • Vedligeholdelse af normal hud
 • At mindske træthed og udmattelse

NR er en molekylær byggesten til dannelsen af hjælpemolekylet nikotinamidadenindinukleotid, der også kendes som den mere mundrette forkortelse NAD+.

NAD+ er nødvendigt for mange af kroppens enzymer, hvilket forklarer den brede række af gavnlige effekter fra et indtag af vitamin B3. NAD+ indgår i:

 • Kroppens energistofskifte (nedbrydningen af sukker, energiproduktion og kroppens opbyggende processer)
 • Opbygningen og reparationen af DNA
 • Produktionen af lipider og steroidhormoner
 • Regulering, udtryk og aktiviteten af gener og enzymer

Kroppen danner og forbruger NAD+ i en konstant cyklus men tilstande med metabolisk stress (herunder diabetes), alkoholisme, skader på DNA, stress fra frie radikaler, jetlag, hjertesvigt og neurodegenerative sygdomme kan forskubbe denne balance.

Lab57 viser en DNA streng

NR – Et bedre udgangspunkt

De forskellige former for vitamin B3 optages og omdannes til NAD+ via forskellige velbeskrevne biologiske processer.

En af disse tillader NR at springe et trin over i processen der danner NAD+ sammenlignet med de andre molekylære byggesten.

Ideen med at benytte NR som et supplement til den naturligt optagne mængde af B3-vitamin kom samtidigt med opdagelsen af, at mængden af NAD+ i kroppen falder med fremskreden alder.

På nuværende tidspunkt er det stadig uvist om NR bidrager til dannelsen af mere NAD+ sammenlignet med de andre former for vitamin B3.

Fra et biomolekylært synspunkt er det dog en mere effektiv byggesten, da der benyttes mindre energi i dannelsen af NAD+ sammenlignet med niacin og nikotinamid grundet den kortere reaktionsrute.

Dette frigiver derved en mængde energi, der således kan bruges i processer andre steder i kroppen.

NR er ikke bare NR

Opdagelsen af, at NR kan omsættes til NAD+, kan tilskrives den amerikanske forsker Charles Brenner.

Brenner udgav den første artikel herom tilbage i år 2004. Han fungerer i dag som Chief Scientific Advisor for det amerikanske firma Chromadex.

Den oprindelige form af NR egner sig ikke direkte til brug som kosttilskud, og derfor benyttes en krystallinsk form med navnet nikotinamid ribosid chlorid.

Når der henvises til NR, er det normalt denne form der refereres til. Chromadex har igennem deres immaterielle rettigheder (IPR) en patenteret løsning på fremstillingen af NR.

Dette produkt kaldes NIAGEN®. NIAGEN® er den eneste udgave af NR der har FDA-betegnelsen GRAS (generally recognized as safe), og er samtidigt den eneste udgave af NR der lovligt må markedsføres på det europæiske marked.

FDA er en styrelse under det amerikanske sundhedsministerie, der har ansvaret for fødevarer, kosttilskud, lægemidler mm.

Dette betyder dog ikke, at man ikke kan finde NR markedsført i EU, der ikke har sin oprindelse fra Chromadex, og derfor nødvendigvis heller ikke er den samme udgave af NR som NIAGEN®.

Hvilket kan være problematisk, da produkterne ikke nødvendigvis overholder de samme standarder.

Lab57.dk laboritorieudstyr

Ulovlig markedsføring

Det er vores erfaring, at langt de fleste tilgængelige produkter der ulovligt markedsføres, enten indenfor EU eller ind på det europæiske marked, er ompakkede udgaver af NR produceret i Kina.

Producenterne har tydeligvis ikke til hensigt at overholde Chromadex verdensomspændende IPR. Vi har desuden erfaret at mange af disse producenter og distributører anbefaler et dagligt indtag udover det, der er fastsat af European Food Safety Authority (EFSA).

Udover dette, har vi ved analyse af en række produkter kunnet konstatere, at kvaliteten af disse var yderst kritisabel.

I de tilfælde det har været muligt, har vi gjort fødevarestyrelsen opmærksom på problemet.

I 2 ud af 3 tilfælde var renheden langt under standarden for NIAGEN®.

Med renhed menes enten indhold af tungmetaller, opløsningsmidler eller stoffer der indgår i produktionen af NR.

Et indtag af alle disse kan have alvorlige konsekvenser for forbrugeren.

I 1 ud af 3 tilfælde var der slet ikke tale om NR, men i stedet et sukkerstof. Vi gør opmærksom på at NR har en anbefalet dosis på 300 mg dagligt (230 mg for gravide og ammende kvinder) fastsat af EFSA, og at denne dosis ikke bør overskrides.

Er du gravid eller i tvivl omkring du bør indtage NR anbefaler vi at du rådfører dig med en læge.

NAD+ Cell Formula, der markedsføres af LAB57 indeholder NAIGEN® – hvilket også fremgår af emballagen.

LAB57 har sammen med producenten udarbejdet danske etiketter der følger gældende danske lov og standard.

Hvad siger forskningen?

NR har været kendt i mange år, men indtil 2004 var det uvist hvilken funktion stoffet havde i kroppen.

Brenner og Bieganowski var de første til at opdage, at NR kan omsættes til NAD+2.

Dette var banebrydende, idet man hidtil havde antaget, at det kun var nikotinsyre og nikotinamid, der kunne indgå i dannelsen af NAD+.

I samarbejde med Chromadex fremlagde Conze, Brenner og Kruger, i Nature Scientific Reports, resultater, der viste at NIAGEN er sikkert at indtage, og at dosis på 100, 300 og 1000 mg øgede mængden af NAD+ i blodet med hhv. 22 %, 51 % og 142 %.

De rapporterede desuden at et indtag af NR ikke medførte den rødmen der medfølger et tilsvarende indtag af niacin3.

Lab57.dk graf

I overensstemmelse med disse resultater viste et studie publiceret i Nature Communications, at et dagligt indtag på 500 mg NIAGEN® øgede mængden af NAD+ med ~60 % sammenlignet med kontrolgruppen4.

Forsøget blev udført på en række normalvægtige, sunde midaldrende og ældre mænd uden kendte stofskiftesygdomme.

Studiet undersøgte ligeledes en række kardiovaskulære parametre, og effekten på den fysiologiske funktion.

Ud fra resultaterne, kunne det ikke påvises at 6 ugers supplement med NR ændrede på det samlede hvilestofskifte, fedtforbrændingen, blodsukkerreguleringen eller insulinfølsomhed.

Disse observationer er i overensstemmelse med tidligere resultater fra mus, hvor NR kun ændrede hvilestofskiftet hos gruppen, der blev givet en kost med højt fedtindhold, og heller ikke ændrede blodsukkerreguleringen sammenlignet med dyr fodret med standardkost5,6.

På baggrund af dette fremsætter forskerne en tese om, at supplement af NR kan forbedre den metaboliske funktion i grupper, der har usunde kostvaner og/eller lider af en metabolisk lidelse såsom fedme og diabetes.

Resultaterne tydede ikke på, at NR forbedrede den aerobe træningskapacitet (kroppens evne til at producere energi per tid under forbrug af ilt) eller den motoriske funktion hos normale, raske individer.

De mener dog, at der er basis for yderligere undersøgelser, af virkningen som supplement med NR har på den aerobe kapacitet og den motoriske ydeevne hos grupper med nedsat mobilitet, såsom svage ældre og personer med kroniske sygdomme medførende nedsat kardiorespiratorisk udholdenhed og træningsintolerance4.

Mangel på vitamin B3

Ligesom mangel på vitamin C, grundet fejlernæring, medfører tilstanden skørbug giver mangel på vitamin B3 (og dermed NAD+) en tilstand kaldet pellagra.

I 1938 opdagede man at et ganske lille indtag a B3-vitamin forhindrer udviklingen af denne tilstand (15 mg/dag).

Et indtag i denne størrelse kan nemt dækkes af en sund og varieret kost.

I den vestlige verden forekommer vitaminmangelsygdomme derfor ganske sjældent idet vi beriger nogle madvarer og har adgang til næringsrigtige madvarer året rundt.

Lette mangeltilstande kan dog opstå hos børn, teenagere, gravide og ældre eller som et resultat af gentagne slankekure eller alkoholisme.

Det er vigtigt at understrege, at kosttilskud ikke kan stå i stedet for en sund varieret kost, den rigtige mængde søvn og fysisk aktivitet.  

Opsummering

 • Nikotinamid ribosid forkortes ofte NR
 • NR er en ny kilde til niacin
 • Niacin har en bred vifte af effekter
 • NR fungerer som råmaterialet i kroppens produktion af NAD+
 • NIAGEN er NR, men NR er ikke nødvendigvis NIAGEN
 • NIAGEN er den eneste godkendte udgave af NR, der må markedsføres i EU
 • NIAGEN vil blive undersøgt yderligere for effekter på den fysiologiske funktion

Referencer

 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0046-20210320
 2. Bieganowski, P. & Brenner, C. Discoveries of nicotinamide riboside as a nutrient and conserved NRK genes establish a preiss-handler independent route to NAD+ in fungi and humans. Cell117, 495–502 (2004). https://doi.org/10.1016/s0092-8674(04)00416-7
 3. Conze, D., Brenner, C. & Kruger, C. L. Safety and Metabolism of Long-term Administration of NIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) in a Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Clinical Trial of Healthy Overweight Adults.  Rep.9, 9772 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-46120-z
 4. Martens, C.R., Denman, B.A., Mazzo, M.R. et al. Chronic nicotinamide riboside supplementation is well-tolerated and elevates NAD+ in healthy middle-aged and older adults. Nat Commun 9, 1286 (2018). https://doi.org/10.1038/s41467-018-03421-7
 5. Carles Cantó, Riekelt H. Houtkooper, Eija Pirinen, Dou Y. Youn, Maaike H. Oosterveer, Yana Cen, Pablo J. Fernandez-Marcos, Hiroyasu Yamamoto, Pénélope A. Andreux, Philippe Cettour-Rose, Karl Gademann, Chris Rinsch, Kristina Schoonjans, Anthony A. Sauve, Johan Auwerx, The NAD+ Precursor Nicotinamide Riboside Enhances Oxidative Metabolism and Protects against High-Fat Diet-Induced Obesity, Cell Metabolism, Volume 15, Issue 6, 2012, Pages 838-847, ISSN 1550-4131, https://doi.org/10.1016/j.cmet.2012.04.022
 6. Trammell, S., Weidemann, B., Chadda, A. et al. Nicotinamide Riboside Opposes Type 2 Diabetes and Neuropathy in Mice. Sci Rep 6, 26933 (2016). https://doi.org/10.1038/srep26933